Sektionen for Uorganisk Kemi

SEKTIONEN FOR UORGANISK KEMI
KEMISK FORENING
Universitetsparken 5
DK-2100 København Ø

Generalforsamling / General assembly 2020

Posted on 10th of November, Mathias Thor Nielsen


For English see below. 


Medlemmer i Sektionen for Uorganisk Kemi indkaldes til Generalforsamling onsdag d. 11. november, kl 17.30 via Zoom.


Dagsorden 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Formanden aflægger beretning
 4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
 5. Valg til bestyrelsen (bestyrelsen genopstiller)
 6. Eventuelt


Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne.


Download referat (.docx-fil) her.


Members of The Subdivision of Inorganic Chemistry calls for General assembly 2020 on Wednesday the 11th of November via Zoom. 


Agenda

 1. Election of chairperson.
 2. Election of minute writer
 3. Report by the chairman of the board regarding activities during the past year and ideas and plans for next year.

 4. Presentation by the treasurer of the audited annual report for adoption.

 5. Election of the board (current board runs for re-election)
 6. Misc

Copyright ©